Maine Coon

Maine Coon anses vara den första kattrasen från Amerika. Maine Coon katten trodde man var en kombination av katt och tvättbjörn. Tvättbjörn heter raccoon på engelska därav namnet Maine Coon. Den härstammar så långt som tillbaka till 1600-talet. Maine Coon katten  jagar i flock efter flodråttor och är från staten Maine

Det är en stor, robust och tillgiven katt som ibland beter sig mer som en hund än katt. Den utvecklas långsamt och är inte färdigvuxen förrän vid ca 4 års ålder. 

Många berättelser finns det om storleken på Maine Coon men en hona väger runt 4-6 kg medans hanen blir lite större med 7-8 kg